начало - Luxor Web Design

LUXOR WEB DESIGN

Ние ще ви помогнем да създадете успешен уеб сайт за вашия бизнес…

LUXOR WEB DESIGN

Ние ще ви помогнем да създадете успешен уеб сайт за вашия бизнес…

Ние ще ви помогнем да създадете успешен уеб сайт за вашия бизнес…

Какво предлагаме?

Дизайн

Стремим се всеки продукт да има индивидуален дизайн, съобразен с изискванията на клиента.

Разработка

Разработката включва в себе си отделни етапи като - събиране и систематизиране на информация, планиране, развитие и тестване.

Дигитален маркетинг

Целта ни е да информираме потребителите за точните продукти, на точното място, в точното време.

Социални мрежи

Обвързаността на един уеб сайт със социалните мрежи, носи огромни ползи за неговото популяризиране и развитие.

Електронна търговия

Акцентираме и върху онлайн магазините, тъй като проучвания показват, че продажбите чрез електронна търговия ще достигнат до 4.9 трилиона долара през 2021 г.

Помощ и поддръжка

Ние ще ви помогнем с актуализирането и оптимизирането на информацията във вашия сайт.

Нови проекти

Запознайте се с някои от нашите проекти