Поддръжка на уеб сайт

Ние създаваме дигиталното лице на вашия бизнес…

Поддръжка на уеб сайт

Luxor Web Design

Ние създаваме дигиталното лице на вашия бизнес…

поддръжка на уеб сайт

Защо трябва да поддържам сайта си?

Както всяко друго нещо, така и сайта трябва да бъде поддържан. В противен случай с времето започват да се появяват проблеми свързани с функционалността на сайта, остарели модули, неактуална информация и много други.

Ние ще ви помогнем като:

  • Актуализираме оформлението на страниците
  • Отстраняваме проблеми с функционалността
  • Обновяваме старите модули
  • Редактираме текстове
  • Обновяваме снимки
  • Добавяме нови страници
  • Оптимизираме скростта
  • Правим архив на сайта и др.
поддръжка на уеб сайт

Пакетни цени за поддръжка на уеб сайт


Поддръжка уеб сайт

Актуализация на платформата

Постоянен мониторинг

Ежемесечен архив на сайта

Отстраняване на проблеми с функционалността

Оптимизация на скоростта

Промяна на съдържание

Работни часове

Ежемесечен отчет

Базов пакет 

поддръжка уеб сайт

запитване за

месечна такса


до 2 броя

до 3 часа

Безнес пакет

поддръжка уеб сайт

запитване за

месечна такса

до 5 броя

до 6 часа

Универсален пакет 

поддръжка уеб сайт

запитване за

месечна такса

до 8 броя

до 9 часа

Пакетни цени за поддръжка на онлайн магазин


поддръжка онлайн магазин

Постоянен мониторинг

Ежемесечен архив на сайта

Отстраняване на проблеми с функционалността

Оптимизация на скоростта

Промяна на съдържание - текст, модули

Редакция на категории и продукти

Работни часове

Ежемесечен отчет

базов пакет

поддръжка онлайн магазин

запитване за

месечна такса

 2 броя

до 7 броя

до 3 часа

бизнес пакет

поддръжка онлайн магазин

запитване за

месечна такса

 3 броя

до 15 броя

до 6 часа

универсален пакет

поддръжка онлайн магазин

запитване за

месечна такса

 5 броя

до 25 броя

до 9 часа